Digues no a la precarietat laboral i a la desigualtat salarial
SENSE TRACTE
NO HI HA CONTRACTE

DEMANA ALS PARTITS POLÍTICS QUE PRENGUIN MESURES
CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL


LA SOCIETAT RECLAMA UN CANVI
DEMANEM ALS PARTITS POLÍTICS:

SALARIS I DRETS IGUALS PEL MATEIX TREBALL

Modificar la regulació de la subcontractació i les empreses multiserveis perquè no s’utilitzin per reduir salaris.

MILLORAR L'ACCÉS I LES CONDICIONS LABORALS DE LES DONES

Igualar el permís de paternitat i el de maternitat per facilitar l'accés de les dones al treball i una millora en les seves condicions laborals.

REDUIR L'ABÚS DELS CONTRACTES TEMPORALS

Penalitzar les empreses que abusen de la temporalitat i la rotació de personal per reduir el nombre de contractes fixos.

SALARIS DIGNES

Assegurar el compliment del compromís
d'un salari mínim interprofessional de

1.000 € l'any 2020.

LA SOCIETAT RECLAMA UN CANVI
DEMANEM ALS PARTITS POLÍTICS:

Amb la teva signatura exigirem als partits polítics:

SALARIS I DRETS IGUALS PEL MATEIX TREBALL

Modificar la regulació de la subcontractació i les empreses multiserveis perquè no s’utilitzin per reduir salaris.

MILLORAR L'ACCÉS I LES CONDICIONS LABORALS DE LES DONES

Igualar el permís de paternitat i el de maternitat per facilitar l'accés de les dones al treball i una millora en les seves condicions laborals.

REDUIR L'ABÚS DELS CONTRACTES TEMPORALS

Penalitzar les empreses que abusen de la temporalitat i la rotació de personal per reduir el nombre de contractes fixos.

SALARIS DIGNES

Assegurar el compliment del compromís d'un salari mínim interprofessional de
1.000 € l'any 2020.

L'ECONOMIA SEGUEIX CREIXENT I LA DESOCUPACIÓ HA BAIXAT, PERÒ
A ESPANYA HI HA MÉS DEL 13% DE LES PERSONES QUE TREBALLEN I NO GUANYEN PROU PER TENIR UNA VIDA DIGNA.

Les persones més afectades per la precarietat laboral són:

DONES
menys oportunitats


GUANYEN UN
23% MENYS
QUE ELS HOMES

JOVES
AMB un futur incert


7 DE CADA 10
MENORS DE 25 ANYS
tenen llocs de treball temporals,
el rècord des de fa 20 anys

PERSONES
SUBCONTRACTADES

precarietat ASSEGURADA


Els que treballen en
empreses subcontractades

COBREN UN
31% menys

L'ECONOMIA SEGUEIX CREIXENT I LA DESOCUPACIÓ HA BAIXAT, PERÒ
A ESPANYA HI HA MÉS DEL 13% DE LES PERSONES QUE TREBALLEN I NO GUANYEN PROU PER TENIR UNA VIDA DIGNA.

Les persones més afectades per la precarietat laboral són:

DONES
Menys oportunitats


GUANYEN UN
23% MENYS
QUE ELS HOMES

JOVES
AMB un futur incert


7 DE CADA 10
MENORS DE 25 ANYS
tenen llocs de treball temporals,
el rècord des de fa 20 anys

PERSONES
SUBCONTRACTADES

precarietat ASSEGURADA


Els que treballen en
empreses subcontractades

COBREN UN
31% menys

ARRIBA LA RECUPERACIÓ
Continua la desigualtat

La recuperació econòmica no ha arribat de la mateixa manera a totes les persones, ja que beneficia especialment les persones més riques, mentre que les més vulnerables es veuen perjudicades amb contractes precaris i salaris baixos.

A ESPANYA:

La recuperació econòmica no està servint per reduir la bretxa de desigualtat i posar fi a la precarietat laboral.

AL MÓN:

La riquesa no es reparteix de manera equitativa i la desigualtat es perpetua.